Valores

Valores / Values

Inclusividade

Inclusividad/Inclusivity

Queremos que a comunidade invidente síntase recoñecida dentro de Redondela.

Autonomía

Autonomía/Autonomy

Queremos que as persoas cegas poidan realizar as súas tarefas diarias sen axuda externa.

Confianza

Confianza/Trust

Creemos no que facemos e na confianza entre compañeiros.

Contactanos

España

Se aplica nuestra Política de privacidad.